Rok szkolny 2013/2014

1. Zespół Instrumentalny „Cantabile” prowadzony przez p. Stanisława Dudkę – 2 miejsce w Powiatowym Przeglądzie Twórczości Muzycznej Jana Joachima Czecha pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Jana Golonki, „Sokół” Stary Sącz, 12.12.2013 r.,

2. Trio Trąbkowe w składzie: Adam Pawlik, Dorota Król, Magdalena Stawiarska, uczniowie p. Piotra Biela – laureaci Makroregionalnych Przesłuchań CEA Uczniów Szkół Muzycznych I stopnia, PSM I i II st. Nowy Targ, 17.12.2013 r.,

3. Trio Trąbkowe w składzie: Adam Pawlik, Dorota Król, Magdalena Stawiarska, uczniowie p. Piotra Biela – udział  w Ogólnopolskich Przesłuchaniach CEA Uczniów Szkół Muzycznych I stopnia, PSM I st. Warszawa, 17.01.2014 r.,

4. Alicja Kanik kl. VI/6-fortepian, uczennica p. Joanny Ustarbowskiej-Dudki – 1 miejsce w II kat. wiekowej w  XIX Powiatowym Konkursie Młodych Muzyków Instrumentalistów pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Jana Golonki, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury, Stary Sącz, 13.03.2014 r.,

5. Franciszek Nicpoński kl. I/6-fortepian, uczeń p. Eweliny Szary – 3 miejsce w I kat. wiekowej w XIX Powiatowym Konkursie Młodych Muzyków Instrumentalistów pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Jana Golonki, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury, Stary Sącz, 13.03.2014 r.,

6. Jan Brzeziński kl. II/4-fortepian, uczeń p. Zbigniewa Szewczyka – 3 miejsce w III kat. wiekowej w XIX Powiatowym Konkursie Młodych Muzyków Instrumentalistów pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Jana Golonki, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury, Stary Sącz, 13.03.2014 r.,

7. Adam Pawlik kl. IV/4-trąbka, uczeń p. Piotra  Biela – 1 miejsce w XIX Powiatowym Konkursie Młodych Muzyków Instrumentalistów pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Jana Golonki, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury, Stary Sącz, 14.03.2014 r.,

8. Wiktoria Maślanka kl. III/6-skrzypce, uczennica p. Stanisława Dudki – 2 miejsce w II kat. wiekowej w XIX Powiatowym Konkursie Młodych Muzyków Instrumentalistów pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Jana Golonki, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury, Stary Sącz, 14.03.2014 r.,

9. Łucja Matyaszek kl. III/6-skrzypce, uczennica p. Stanisława Dudki – 3 miejsce w II kat. wiekowej w XIX Powiatowym Konkursie Młodych Muzyków Instrumentalistów pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Jana Golonki, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury, Stary Sącz,14.03.2014 r.,

10. Jan Kulig kl. V/6-skrzypce, uczeń p. Stanisława Dudki – 3 miejsce w III kat. wiekowej w XIX Powiatowym Konkursie Młodych Muzyków Instrumentalistów pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Jana Golonki, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury, Stary Sącz, 14.03.2014 r.,

11. Dorota Król kl. IV/6-trąbka, uczeń p. Piotra Biela – 3 miejsce w XIX Powiatowym Konkursie Młodych Muzyków Instrumentalistów pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Jana Golonki, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury, Stary Sącz, 14.03.2014 r.,

13. Adam Pawlik kl. IV/4-trąbka, uczeń p. Piotra Biela – 1 miejsce w VIII Regionalnych Przesłuchaniach Uczniów Klas Instrumentów Dętych Drewnianych i Blaszanych Szkół Muzycznych I st. Regionu Krakowskiego, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st., Nowy Targ, 02.04.2014 r.,

14. Adam Pawlik kl. IV/4- trąbka, uczeń p. Piotra Biela – 1 miejsce w kategorii I starszej w II Międzynarodowym Świętokrzyskim Festiwalu Klas Instrumentów Dętych Szkół Muzycznych I stopnia, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego, Kielce, 06.04.2014 r.,

15. Adam Pawlik kl. IV/4-trąbka, uczeń p. Piotra Biela – 3 miejsce w VIII Ogólnopolskim Konkursie Instrumentów Dętych „JUPITER 2014”, Szkoła Muzyczna I st. nr 1 im. St. Wiechowicza, Kraków, 12–13.04.2014 r.,

16. Michał Jankowski kl. I/4-gitara, uczeń p. Pauliny Rybskiej – dyplom w Randze Srebrnego Medalu w V Spotkaniach Gitarowych popularyzujących twórczość Mirosława Drożdżowskiego, PSM I st. Gorlice, 09.05.2014 r.,

17. Aniela Kulig kl. IV/6-gitara, uczennica p. Pauliny Rybskiej – dyplom w Randze Brązowego Medalu w V Spotkaniach Gitarowych popularyzujących twórczość Mirosława Drożdżowskiego, PSM I st. Gorlice, 09.05.2014 r.,

17. Alicja Kanik kl. VI/6-fortepian, uczennica p. Joanny Ustarbowskiej-Dudki – 1 miejsce w I Sądeckich Konfrontacjach Artystycznych Talentów, Miejski Ośrodek Kultury, Nowy Sącz, 05-07.05.2014 r.,

18. Adam Pawlik kl. IV/4-trąbka, uczeń p. Piotra Biela – 1 miejsce w I Sądeckich Konfrontacjach Artystycznych Talentów, Miejski Ośrodek Kultury, Nowy Sącz, 05-07.05.2014 r.

Skip to content