Cykle kształcenia

Szkoła muzyczna I stopnia gruntownie rozwija uzdolnienia muzyczne w zakresie podstawowym oraz przygotowuje uczniów do dalszego kształcenia w szkole muzycznej II stopnia. Daje podstawy zawodowego wykształcenia muzycznego.

Nauka w szkole odbywa się w dwóch cyklach: 6-letnim i 4-letnim. Uczniowie mają lekcje indywidualne z gry na wybranych instrumentach oraz uczestniczą w zajęciach zbiorowych z teorii muzyki, chóru, zespołu instrumentalnego i innych.

Do klasy pierwszej cyklu 6-letniego przyjmowani są kandydaci w wieku od 6 do 10 lat, a do do klasy pierwszej cyklu 4-letniego w wieku od 8 do 16 lat.

Skip to content