Rada Rodziców

Przewodnicząca

Justyna Odeyemi

Z-ca przewodniczącej

Justyna Kołodziej

Sekretarz

Katarzyna Sekuła

Skarbnik

Dorota Michalik

Członkowie

Wioletta Bonar

Agata Burdacka

Tymoteusz Florian

—————————————————————————————————-

Opłata na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 ustalona na Walnym Zebraniu Rady Rodziców Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu w dniu 22.09.2023 r. wynosi 40 zł za pierwsze dziecko, 30 zł za drugie dziecko, a za trzecie i kolejne dziecko 20 zł.

KONTO RADY RODZICÓW:

30881600012001000036360001

Skip to content