Rok szkolny 2007/2008

1. Maja Nicpońska kl. I-fortepian, uczennica p. Joanny Ustarbowskiej – 2 miejsce w XIII Starosądeckim Konkursie Młodych Muzyków-Instrumentalistów zorganizowanym przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu, 10.04.2008 r.,

2. Jakub Stawiarski kl. I-fortepian, uczeń p. Joanny Ustarbowskiej – 3 miejsce w XIII Starosądeckim Konkursie Młodych Muzyków-Instrumentalistów zorganizowanym przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu, 10.04.2008 r.,

2. Maja Nicpońska kl. I-fortepian, uczennica p. Joanny Ustarbowskiej – wyróżnienie w kategorii instrumentalistów w XV Sądeckiej Wiośnie Artystycznej, 06.05.2008 r.

Skip to content